Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę napowietrznej rozdzielni, budowę budynku technologicznego czy wykonanie infrastruktury związanej ze stacją.

Termin realizacji prac wynosi do 60 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Źródło: www.wnp.pl