Równolegle trwają procedury przetargowe wyłaniające wykonawców robót na obu odcinkach – na każdy z nich wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych do 20 firm i konsorcjów.

Jak podaje GDDKiA, do przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem na 13-kilometrowy odcinek Ia Wyszków węzeł Poręba (z węzłem) zgłosiło się 11 podmiotów, proponujących ceny od 8,9 mln zł do 11,7 mln zł. Najtańszą ofertę złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Z kolei w przetargu na pełnienie nadzoru na ponad 16 km odcinku Ib od węzła Poręba do istniejącej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej zgłosiło się 9 firm i konsorcjów. Tu ceny oferty zaczynały się od 10,6 mln zł (francuska firma Safege), a kończyły na 12,6 mln zł.

W obu przypadkach zadanie wykonawcy polega na tym, że w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski nad prowadzoną inwestycją, a także współpracuje ze służbami zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.

Źródło: www.gddkia.gov.pl