W Dzienniku Ustaw z 5 grudnia 2014 r. opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (poz. 1727).