Budżet trzeciego etap programu, który wystartował 11 stycznia to 162 miliony zł. Z dofinansowania będzie mogło skorzystać 626 gmin. Minimalna wysokość grantu to 100 tys. zł, maksymalna zaś to aż 2 mln zł i obejmuje 100 procent kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie można otrzymać na zadania związane z:

  • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Bardzo ważne jest, że z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki (od lutego ubiegłego roku). Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla tego projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.

Sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz podkreśla, że program cieszy się zainteresowaniem samorządów.  W pierwszym naborze uprawnionych do wzięcia udziału w programie były 734 gminy –udział wzięło 720 z nich, czyli 98 proc. W drugim naborze (budżet blisko 250 mln zł) na 1063 gminy wnioski przekazało 1053 gmin, to ponad 99  proc. uprawnionych samorządów!

Program „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.