Prezydent zwrócił uwagę, że pieniądze, które Polska ma otrzymać z UE w najbliższych latach, to ostatnia tak duża szansa na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

"Przyszła perspektywa budżetowa UE to są ostatnie lata, w których albo potrafimy wykorzystać tę gigantyczną możliwość - która kiedyś była nie do osiągnięcia - albo po prostu te pieniądze wydamy na wiele przyjemnych rzeczy, ale niekoniecznie będą się one przyczyniały do dalszego pogłębienia procesu rozwoju" - powiedział Komorowski.

"Dlatego chciałem zachęcić państwa do odwagi także w przyjmowaniu, realizowaniu tych projektów, które będą napędzały dalszy rozwój. Które będą oznaczały, że w dalszej perspektywie, tutaj w woj. warmińsko-mazurskim, będzie się zarabiało więcej pieniędzy. Będzie się płaciło więcej podatków" - dodał.

Prezydent zachęcał samorządowców do pójścia drogą krajów europejskich, które w przeszłości umiejętnie wykorzystały środki z programów UE, aby zbudować trwały rozwój gospodarczy. "Trzeba znaleźć racjonalną ścieżkę, która będzie jednocześnie oznaczała realizację ludzkich marzeń, ale także uwzględnienie racjonalnej potrzeby budowania dalszego rozwoju" - zaznaczył prezydent.

Komorowski ocenił, że pomoc finansowa, którą Polska otrzymuje z UE, to szansa "na miarę tysiąclecia" i ogromna możliwość przyspieszonego rozwoju, także dla ziem odzyskanych.

"To jedyna już tak gigantyczna szansa na wyrównanie poziomu życia, ale i zbudowanie mniej więcej wyrównanych szans rozwojowych w skali całego kraju pomiędzy województwami słabszymi a silniejszymi" - powiedział prezydent. Dodał, że konieczna jest solidarność pomiędzy regionami Polski.

Prezydent Komorowski odwiedza w piątek Warmię i Mazury. W Olsztynie spotkał się z samorządowcami województwa warmińsko-mazurskiego na konferencji poświęconej prezentacji strategii społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.

Przetwórstwo żywności, przemysł meblarski i branża związana z obsługą turystów mają być wiodącymi kierunkami rozwoju gospodarczego w najbliższych latach na Warmii i Mazurach. Są to tzw. inteligentne specjalizacje, które określa Strategia Rozwoju Warmii i Mazur do 2025 roku. Te branże wybrano, ponieważ wiąże się to ze wsparciem unijnych projektów w najbliższej perspektywie UE.

Według tej strategii, uchwalonej w tym roku przez sejmik warmińsko-mazurski, region ma postawić na już silnie rozwinięte branże, czyli przetwórstwo żywności w tym ekologicznej i zdrowej, produkcję mebli oraz obsługę turystów - rozumianą zarówno jako świadczenie usług hotelarskich czy gastronomicznych, jak i budowę łodzi czy jachtów.