Najważniejsze z nich dotyczą przebudowy ul. Kostrzyńskiej, Kobylogórskiej, Dobrej, Marcinkowskiego. Miasto chce też przeznaczyć pieniądze na przebudowę parkingów przy szpitalu wojewódzkim, termomodernizację szkół, nowe zatoki parkingowe oraz przebudowę chodników.

W projekcie zapisano także wydatki na oświatę w wysokości ponad 170 mln zł, 75 mln na pomoc społeczną, 13 mln na kulturę i ponad 7 mln na sport – podała wiceprezydent Alina Nowak.

Władze miasta szacują, że uzyskają dochody majątkowe na poziomie 19 mln zł, głównie ze sprzedaży gruntów, nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

Władze miasta podkreśliły, że nie ma planów związanych ze wzrostem zatrudnienia i podwyżkami w administracji.

„W funkcjonowaniu magistratu staramy się racjonalizować wydatki, w taki sposób, aby nie pogorszyła się jakość w obsłudze mieszkańców” – podkreślił sekretarz miasta Jacek Jeremicz.

W nowym roku planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 11,4 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki. Miasto planuje zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Radni będą dyskutować nad projektem budżetu 19 grudnia br. podczas sesji budżetowej.

mrd/ je/