Pomorskie powiaty będą wspólnie pozyskiwać fundusze na modernizację zasobów geodezyjnych i kartograficznych

Przedstawiciele pomorskich powiatów podpisali 4 lipca 2013 r. w Gdyni porozumienie partnerskie, którego celem jest wspólne zdobywanie funduszy na modernizację zasobów geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych przez starostów.

Fundusze mają pochodzić ze środków krajowych i europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020. Przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z budową zharmonizowanych i zintegrowanych rejestrów publicznych. Ich istotą jest modernizacja danych oraz oprogramowań służących do prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Pierwszym krokiem do podjęcia wspólnych działań było podpisanie 20 maja 2013 r. na Konwencie Starostów województwa pomorskiego listu intencyjnego. Jego sygnatariuszami byli: główny geodeta kraju, wojewoda pomorski, marszałek województwa pomorskiego oraz 19 pomorskich powiatów. Jako lider - partner wiodący został wskazany prezydent Gdyni.

W odpowiednio przygotowanych rejestrach publicznych podmioty gospodarcze, instytucje, organy administracji publicznej będą mogły umieszczać dane i informacje zlokalizowane przestrzennie. Powszechny dostęp do nich pozwoli skrócić procedury administracyjne i usprawnić procesy inwestycyjne.

Umieszczenie danych gromadzonych przez różne podmioty prowadzące działalność publiczną w rejestrach umożliwiających ich lokalizację przestrzenną umożliwi wykonywanie analiz, symulacji zdarzeń dla określenia potencjalnych zagrożeń oraz zastosowania optymalnych rozwiązań w chwili wystąpienia tych rzeczywistych.

Porozumienie podpisali przedstawiciele: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Sopotu, Miasta Słupsk oraz powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP

Źródło: www.gdynia.pl

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.