Z dniem 1 lipca br. Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej, a ściślej rzecz ujmując będzie przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskiej – głównego organu decyzyjnego unijnej struktury. Zatem do końca 2011 r. Polska będzie odpowiedzialna za kształtowanie relacji pomiędzy unijnymi organami i innymi instytucjami. Sprawowanie prezydencji wiąże się z organizacją i przewodnictwem wielu spotkaniom; tym oficjalnym i tym stricte roboczym, których przedmiotem będą zarówno bieżące sprawy Unii jak i te o charakterze strategicznym – długofalowym. Polska może też być inspiratorem i moderatorem forów nieformalnej wymiany poglądów na kwestie związane z organizacja i funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

Nie budzi wątpliwości to, że głównymi aktorami prezydencji będą organy i instytucje administracji rządowej. Należy jednak zaznaczyć, że wydarzenia wiążące się w polską prezydencją będą odbywać się nie tylko w Brukseli i w Luksemburgu. Przez najbliższe pół roku czeka nas wiele spotkań w różnych miastach i regionach naszego kraju. Prezydencja UE to z pewnością niezwykła okazja do promocji Polski, ale również promocji „małych ojczyzn”. Biorąc powyższe pod uwagę myślę, że wypada w tym miejscu postawić pytanie o to, w jaki sposób gminy, powiaty i województwa mogą wykorzystać tę niecodzienną sposobność do zaprezentowania swoich walorów przed licznym zagranicznym audytorium.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszam na łamy naszego Serwisu do twórczej dyskusji i dzielenia się pomysłami na optymalne wykorzystanie przez wspólnoty samorządowe czasu polskiej prezydencji.


Tomasz Bąkowski
Redaktor Naczelny
Serwisu Samorządowego Wolters Kluwer Polska
 
Podyskutuj o tym na forum Serwisu Samorządowego

Pisaliśmy o tym również:
Kancelaria Sejmu: inauguracja polskiej prezydencji w wymiarze parlamentarnym
Polska z rozmachem celebruje prezydencję w UE