Zarządca infrastruktury kolejowej realizuje projekt „Prace przygotowawcze dla projektów RPO województwa podlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020”. Przedmiotem zamówienia są studia wykonalności dla następujących projektów: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża”, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Gieniusze (S), Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S)”, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku Granica Państwa – Chryzanów (S).

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części, przy czym jeden wykonawca może złożyć od jednej do trzech ofert na daną część. O wyborze wykonawcy zadecyduje kryterium ceny (60 proc.) oraz wartość techniczna (40 proc.). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie stosownego wadium.

Termin składania ofert upływa 9 lutego 2015 r. o godzinie 10:00. Termin realizacji zamówienia wynosi 380 dni.

Projekt dotyczy również województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Zarządca narodowej sieci linii kolejowych poszukuje także wykonawców studiów wykonalności dla zadań „Prace na liniach kolejowych Nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew” oraz „Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”.

Warunki uzyskania zamówienia są podobne jak w przypadku projektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie zostało podzielone na części, ustalono takie same są kryteria wyboru wykonawcy, istnieje obowiązek wniesienia wadium.

Wykonawcy mogą składać oferty do 3 lutego 2015 r. Na zrealizowanie zamówienia wykonawca będzie miał 530 dni od podpisania umowy.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl