Do bydgoskiego oddziału Dyrekcji łącznie wpłynęło 10 ofert. Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Hiszpanii, Czech i Niemiec. Swoje usługi najdroższej spośród wszystkich potencjalnych wykonawców, wycenił Budimex (ponad 59 mln zł). Budżet zamawiającego wynosił natomiast ok. 64,8 mln zł.

Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja wszystkich złożonych ofert.

Pierwszy etap budowy obwodnicy Brodnicy został już zrealizowany w 2011 r. Polegał on na budowie ronda, które połączyło ulicę Podgórną za pośrednictwem trasy przemysłowej z ulicą Sądową.

Planowana obecnie inwestycja umożliwi połączenie istniejącego już ronda z DK nr 15 i i tym samym wyprowadzi ruch z centrum miasta. Dzięki temu ulegnie skróceniu czas przejazdu kierowców jadących z Torunia w kierunku Olsztyna.

- Inwestycja zakłada budowę nowej jezdni drogi nr 15, budowę estakady nad ul. Wiejską, torami PKP i terenami zalewowymi rzeki Łacha. W ramach inwestycji w okolicach rond wybudowane lub dokończone zostaną chodniki, drogi dojazdowe, lokalne i zbiorcze w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej nr 15 - podała w komunikacie Dyrekcja.

Źródło: www.gddkia.gov.pl