Głosowanie, w którym mogą brać udział mieszkańcy Słupska mający co najmniej 16 lat, rozpoczęło się 7 września i potrwa do piątku. Słupszczanie mają do wyboru 74 projekty infrastrukturalne i społeczne. W obu kategoriach zadania podzielono na dwa zasięgi działania - ogólnomiejskie i okręgowe (miasto zostało podzielone na cztery strefy).

Jak poinformowała PAP Iwona Chrapkowska zajmująca się w słupskim magistracie budżetem obywatelskim, do podziału są 2 mln zł, z czego 300 tys. zł ma zostać wydane na projekty społeczne, a 1,7 mln zł – na projekty infrastrukturalne.

Chrapkowska przypomniała, że tegoroczny budżet obywatelski jest już trzecim z kolei w Słupsku, ale pierwszym, którego reguły zostały ustalone nie przez urzędników, ale przez zespół złożony m.in. z przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców. Wśród nowych zasad pojawił się m.in. podział miasta na okręgi, czyli wprowadzenie - oprócz ogólnomiejskich - bardziej lokalnych projektów.

Wśród zadań społecznych zgłoszonych przez mieszkańców, znalazł się m.in. pomysł polsko-portugalskich spotkań seniorów. Słupscy seniorzy chcieliby zaprosić seniorów z zaprzyjaźnionego z ich miastem Cartaxo i wspólnie m.in. wystawić dwa spektakle, zorganizować marsz nordic walking, warsztaty kulinarne i wykłady historyczne.

Zgłoszono też projekt społeczny związany z budową na jednym z osiedli pieca do wypieku chleba. „Po wybudowaniu pieca planujemy organizację cyklu bezpłatnych warsztatów dla okolicznych mieszkańców. Spotkania przy pieczeniu chleba będą integrowały lokalną społeczność” – napisał pomysłodawca. Wśród projektów znalazł się też pomysł postawienia w centrum Słupska Kontenera Sztuki: w jego wnętrzu w czerwcu i lipcu prezentowaliby swoje prace, wyłonieni w konkursie, miejscowi artyści.

Inny projekt społeczny zakłada otwarcie w mieście punktu poradnictwa obywatelskiego. Za jego pośrednictwem mieszkańcy mogliby osobiście, mailowo, listownie lub telefonicznie otrzymywać porady z różnych dziedzin prawa. Doradcy mieliby też pomagać w formułowaniu pism sądowych i urzędowych. Pomysłodawcy chcieliby prowadzić punkt od marca do sierpnia przyszłego roku. Szacują, że w tym czasie udzielą co najmniej 500 porad.

Na liście projektów infrastrukturalnych znalazł się z kolei pomysł budowy w miejscowym liceum obserwatorium astronomicznego. Obserwatorium miałoby formę kopuły z dwoma teleskopami, z których obraz można by odczytywać m.in. na monitorach komputerów w specjalnej sali pod obserwatorium.

Przy jednej z bibliotek zlokalizowanych w historycznym centrum Słupska, grupa słupszczan chciałaby z kolei stworzyć (pierwsze prace już przeprowadzono) Lawendowy Ogród Literacki – zielony zakątek z ławkami, dzięki którym można by tu organizować spotkania, promocje książek itp. Jedno z miejscowych przedszkoli chce rozbudować użytkowany przez siebie plac zabaw i otworzyć go dla mieszkańców, którzy mogliby korzystać z placu poza godzinami pracy placówki.

Słupszczanie zaproponowali też zagospodarowanie kwatery na miejscowym cmentarzu przeznaczonej do pochówku szczątków dzieci zmarłych w czasie ciąży. Pierwszy pochówek urny z prochami na terenie tej kwatery odbył się w marcu br., kolejne mają mieć miejsce dwa razy do roku. Projektodawcy chcieliby kwaterę zagospodarować i ustawić na jej terenie pomnik dzieci utraconych.

Wśród projektów znalazł się też pomysł stworzenia w mieście pięciu ogólnodostępnych łąk kwietnych. Przy każdej z nich znalazłyby się tabliczki informujące, jakie rośliny wysiano na danej przestrzeni. Pomysłodawcy argumentują, że łąki będą „alternatywą dla nudnych miejskich trawników”. (PAP)