Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza to informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodności z prawem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także dysponowania przez nie środkami publicznymi. W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.


Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2012 r. prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2414 gmin, miasto stołeczne Warszawę oraz pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 164 związki międzygminne i 2 związki powiatów. Ogółem w 2012 r. funkcjonowało 2975 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
 

Pełen tekst Sprawozdania dostępny jest na stornach internetowych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.