Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.

Podlaskie: do końca czerwca dokumentacja S61 Via Baltica >>>

Wyodrębniono trzy zadania, na realizację których wykonawcy będą mogli składać oferty. Zadanie pierwsze obejmuje odcinek od Szczuczyna do węzła Ełk Południe o długości ok. 23 km, zadanie drugie dotyczy odcinka węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o długości ok. 20 km (wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km), z kolei zadanie trzecie to odcinek węzeł Wysokie - Raczki o długości ok. 20 km.

- W pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu - podano również.

O wyborze wykonawcy zadecyduje cena , termin wykonania oraz zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji. Termin składania wniosków upływa 24 czerwca br.

Zamawiający planuje podpisanie umowy w trzecim kwartale 2017 r. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2020 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł