XII Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer Polska SA, wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści omówią zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami w stosowaniu gruntownie znowelizowanych w 2016 r. przepisów Prawa zamówień publicznych. Prelegenci omówią najważniejsze problemy, odpowiedzą na pytania uczestników i podpowiedzą jak prawidłowo stosować przepisy.

W trakcie spotkania zapraszamy Państwa do Stolika Eksperta, gdzie będzie można skonsultować swój problem i rozwiać wątpliwości.

Zapisz się na konferencję już dziś >>>

Podczas konferencji podejmiemy następujące tematy:

1. Odwrócona procedura oceny ofert w przetargu nieograniczonym
2. Udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne usługi szczególne
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - problemy z praktyki
4. Zamówienia in house od 1 stycznia 2017 r.
5. Brak podziału zamówienia na części - dokumentowanie postępowania
6. Koszt, cena i inne kryteria oceny ofert
7. Odwołania w postępowaniach podprogowych
8. Elektroniczne narzędzia do przygotowania i składania ofert – przygotowanie do roku 2018

Nasi prelegenci to niekwestionowane autorytety na rynku zamówień publicznych. Specjalnie dla Państwa omówią najważniejsze zmiany w Prawie zamówień publicznych, które weszły w życie 28 lipca 2016 r. i później.

Formulasz zgłoszeniowy i szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie szkolenia.wolterskuwer.pl