Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa, najważniejszymi usprawnieniami w programie są:
1.Wprowadzenie w module Uchwały możliwości utworzenia dokumentu Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie zgodnym z metodyką opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów.
2.Dodanie nowego typu podglądu wydruku „Stan budżetu”, który umożliwia obliczenie planu po zmianach na wybrany dzień.
3.Dodanie nowego sposobu filtrowania danych (obecnie możliwe jest wyfiltrowanie paragrafów z wybranego zakresu np. od 401 do 412).
4.Wprowadzenie poprawek zgłaszanych sukcesywnie od Wer. 3.01.14.

Obecnie wprowadzone zmiany stanowią zakończenie pierwszego etapu prac mających na celu wdrożenie Wieloletniej Prognozy Finansowej w systemie. W dalszej perspektywie modyfikacje mają obejmować:
• Stworzenie niezbędnych dodatkowych reguł kontrolnych
• Przygotowanie nowego mechanizmu wydruku
• Umożliwienie eksportu lub importu do / z plików *.xml
• Stworzenie możliwości wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ponadto Ministerstwo Finansów poinformowało, iż w dniu 25 października 2010 r. w systemie BeSTi@ został otwarty nowy rok budżetowy.

Źródło: www.mf.gov.pl