Z raportu wynika, że stadiony, na których mają rozgrywać się mistrzostwa będą gotowe do przeprowadzenia EURO 2012, choć na niektórych obiektach wystąpiły problemy z przestrzeganiem prawa budowlanego (Poznań), a gdzie indziej zagrożone są terminy oddania do użytku (Warszawa, Gdańsk). Poprawnie przebiega modernizacja i rozbudowa portów lotniczych, choć w niektórych wypadkach przesunięto terminy oddania do użytku.

NIK stwierdza, że największe zaniedbania występują w dziedzinie modernizacji infrastruktury drogowej. Nie uda się przed mistrzostwami oddać do użytku następnych 14 odcinków dróg o łącznej długości 403,9 km, m.in. siedmiu odcinków autostrad, określonych jako kluczowe, o łącznej długości 318,9 km (na autostradzie A1 i A4), i siedmiu odcinków dróg ekspresowych o łącznej długości 85 km. Do czasu rozpoczęcia EURO 2012 nie zostaną także oddane do użytkowania trzy odcinki na autostradzie A18 oraz sześć odcinków na drodze ekspresowej S5. Zagrożone nie oddaniem do użytku przed mistrzostwami są też dwa odcinki na autostradzie A2 o łącznej długości 50 km. Z raportu wynika, że z uwagi na brak możliwości ukończenia budowy dróg ekspresowych S8 i S5, kluczowych dla połączeń między Warszawą i Wrocławiem oraz Gdańskiem i Poznaniem, konieczne może być wdrożenie przygotowanego przez PKP PLK S.A. programu rewitalizacji połączeń kolejowych między tymi miastami. Jednak i tu są problemy - szczególnie z infrastrukturą dworcową. Są poważne opóźnienia budowie dworców Warszawa Zachodnia i Poznań Główny oraz przebudowie dworca Warszawa Stadion.

NIK zwraca również uwagę na fakt, że w budżecie na 2011 r. nie zapewniono odpowiednich środków na realizację Programu Bezpieczeństwa EURO 2012 oraz promocję Polski w związku z organizacją Mistrzostw. Koszt 86 projektów, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy, oszacowano na 200 mln zł. W budżecie nie zabezpieczono środków finansowych na ponad jedną czwartą tej sumy (51,8 mln zł).

Na podstawie: www.nik.gov.pl