Odpowiedź na pytanie, czy mężowie zaufania uczestniczący w wyborach, którzy nagrają prace komisji i przebieg głosowania, mogą bez złamania przepisów RODO rozpowszechniać dźwięk i obraz nie jest jednoznaczna.

- Czy samo rozpowszechnianie nagrań przez mężów zaufania będzie naruszeniem przepisów RODO zależy od celów, do których to nagranie będzie wykorzystane - wyjaśnia Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Urzędu Ochrony Danych Osobowych. - Na pewno przetwarzanie danych osobowych niezwiązane bezpośrednio z wyborami czy obserwacją procesu wyborczego mogłoby budzić zastrzeżenia - podkreśliła. 

Naruszenia trzeba zgłosić

Jak dodaje prezes UODO dr Edyta Bielak-Jomaa nagrywanie prac komisji musi być oceniane według kryteriów rozporządzenia, tj. celu, adekwatności, sposobu udostępnienia, ryzyka naruszenia praw i wolności innych osób.

Gdyby doszło do naruszeń, należy to zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo złożyć w formie powództwa do sądu powszechnego.

- Czym innym jest nagrywanie aktu wyborczego, czyli jak ktoś wrzuca swój głos do urny, a czym innym nagrywanie osób, które w związku z wykonywaniem funkcji publicznej uczestniczą w wyborach - precyzuje Piotr Drobek, dyrektor kierujący Zespołem Analiz i Strategii w UODO.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza

 

Jak dodaje, monitorowanie zachowania osób pełniących funkcje publiczne będzie zawsze traktowane bardziej łagodnie, patrząc z perspektywy życia publicznego. W mniejszym stopniu nagrywanie ingeruje w ich prywatność, niż gdyby to dotyczyło osób uczestniczących w akcie wyborczym.

Nie ma przeciwskazań

Poseł Andrzej Maciejewski z Kukiz`15, przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego, zwracał uwagę na problem, czy mąż zaufania ma prawo na żywo prowadzić transmisję z procesu liczenia głosów. - Czy to nie będzie złamanie prawa? – pyta.

Jak podkreślał podczas debaty sejmowej poseł Marek Sowa z Nowoczesnej, w nowelizacji Kodeksu wyborczego nie ma przeciwskazań, żeby nagrywać prace komisji dla zachowania transparentności. Takie uprawnienia mają mieć mężowie zaufania.

Uchwalona w piątek nowelizacja Kodeksu wyborczego uchyliła transmisję z lokali wyborczych. 

Czytaj Zabrakło dyskusji z sekretarzami gmin 

W kwietniu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na pytanie PKW, uznał, że przeprowadzenie transmisji podczas wyborów może być niezgodne z prawem o ochronie danych osobowych.

Kodeks wyborczy wymaga dostosowania do przepisów o ochronie danych