W czasie konferencji zostaną omówione następujące projekty:
• Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - system, w którym instytucje publiczne udostępnią swoje usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie,
• Projekt pl.ID - polska ID karta - zakłada wprowadzenie dokumentu tożsamości wzbogaconego o mikroprocesor, dzięki któremu będzie możliwe skorzystanie z usług oferowanych przez urzędy drogą elektroniczną,
• Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) - przewiduje uruchomienie sieci komunikacyjnej służącej do obsługi wywołań numeru alarmowego 112 i innych numerów alarmowych oraz komunikacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne.

Wszystkie trzy projekty pełnią istotną rolę w Planie Informatyzacji Państwa. Prelekcje na temat doświadczeń w zakresie budowy sieci szerokopasmowych zapowiedzieli m.in. reprezentanci administracji publicznej z Grecji, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Prezentacje wygłoszą przedstawiciele organizatorów - Centrum Projektów Informatycznych MSWiA oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie.

Na podstawie: www.cpi.mswia.gov.pl