W ciągu pierwszych 100 dni prac, Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych, wdrażający przepisy nowych unijnych dyrektyw do prawa polskiego. Jak wiadomo bowiem, Polska ma obowiązek dokonać implementacji unijnych regulacji do kwietnia 2016 r.

Projekt nowelizacji PZP skierowany do uzgodnień i konsultacji >>>

W nowelizacji p.z.p. m.in.: wzmocniono promocję pozacenowych kryteriów oceny ofert, rozszerzono klauzule społeczne, wzmocniono promowanie innowacyjności i stabilnych miejsc pracy a także zmniejszono uciążliwe obowiązki przedkładania dokumentów.

Projekt był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Obecnie formułowana jest nowa wersja przepisów, w oparciu o przyjęte uwagi. Następnie projekt trafi pod obrady Komitetu Spraw Europejskich i stałego Komitetu Rady Ministrów.

Rząd: nowelizacja p.z.p. wystarczy dla wdrożenia unijnych dyrektyw >>>

Źródło: Komunikat Ministerstwa Rozwoju

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł