Rekomendacje zostały przedstawione na konferencji „Polska 2015-2025. Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze?", która odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton, z udziałem blisko 400 przedsiębiorców, ekonomistów, polityków, liderów opinii. Jej organizatorem był Lewiatan, a partnerem strategicznym PZU SA.

W spotkaniu udział wzięła premier Ewa Kopacz, która powiedziała, że nikt tak dobrze nie wie jak mądrze i z głową inwestować publiczne pieniądze, jak sami przedsiębiorcy. Jej zdaniem administracja powinna przenosić wzorce do swojej działalności z prywatnego sektora. - Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycje w nowoczesne i innowacyjne technologie. Niezwykle ważne są inwestycje w ludzi, bo to nie firmy są innowacyjne, a ludzie - dodała premier.

Instytucje publiczne inwestują w sprzęt IT ogromne pieniądze >>

- Polska potrzebuje poważnej debaty o strategicznych celach. Powinniśmy budować porozumienie, jak ma wyglądać Polska za 20-30 lat. Potrzebna jest uczciwa współpraca rządu z pracodawcami i innymi grupami społecznymi - mówiła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

0becny na konferencji Janusz Lewandowski, szef Rady Gospodarczej przy premierze podkreślił, że wszelkie wydatki publiczne biorą się z podatków, które wszyscy płacimy. Dlatego tak ważne jest, aby te pieniądze wydawane były efektywnie.

W specjalnej publikacji „Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze?" Konfederacja Lewiatan przedstawiła rekomendacje jak mądrze wydawać publiczne pieniądze na ochronę zdrowia, rozwój gospodarki cyfrowej i infrastruktury transportowej.

W ochronie zdrowia Lewiatan postuluje:
- wprowadzenie komplementarnej opieki - wyraźny podział na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych i świadczenia zdrowotne podlegające dopłatom bądź pełnopłatne.
- podniesienie jakości usług medycznych
- wprowadzenie obiektywnych, ogólnopolskich miar jakości medycznej dla każdej specjalizacji,
- inwestowanie w tele-medycynę i informatyzację ochrony zdrowia

W gospodarce cyfrowej priorytetem powinno być:
- inwestowanie w infrastrukturę szerokopasmową
- zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa
- rozwijanie treści w internecie
- modernizacja administracji publicznej
- wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa
- stworzenie wspólnego planu szybkiej informatyzacji i rozwoju gospodarki cyfrowej

Dialog techniczny jako pomoc w przygotowaniu postępowania >>

W infrastrukturze transportowej za najważniejsze Lewiatan uznaje:
- uchwalenie kodeksu urbanistyczno-budowlanego obejmującego cały proces inwestycyjny
- uchwalenie nowej ustawy o zamówieniach publicznych
- wybór inwestycji powiązany z ich efektywnością
- systematyczna rozbudowa infrastruktury
- opracowanie wzorców umów na roboty budowlane
- inwestycje lokalne w większym stopniu finansowane prze lokalne samorządy
- budowanie długoterminowych relacji między sektorem publicznym i prywatnym

Ogromne publiczne pieniądze, które co roku przeznaczamy na różne cele, można i trzeba wydawać lepiej, mądrzej. Sztukę wydawania publicznych pieniędzy dobrze opanowali Niemcy, Austriacy, Holendrzy czy Finowie. Ich doświadczenia pokazują, że można dostarczać dużą ilość dóbr publicznych z korzyścią dla gospodarki, szczególnie jeśli społeczeństwo do różnych usług, np. zdrowotnych, edukacyjnych przywiązuje dużą wagę.

Źródło: Konfederacja Lewiatan