Termin rozpoczęcia robót przypada niezwłocznie po podpisaniu umowy. Termin zakończenia robót to: 105 tygodni - przekazanie instalacji do eksploatacji; 25 miesięcy - odbiór końcowy. Podstawowy okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, a wydłużony okres gwarancji - 60 miesięcy na wykładziny chemoodporne, zabezpieczenia antykorozyjne, izolację termiczną i akustyczną, pozostałe roboty budowlane; 20.000 godzin gwarancji reakcyjnej wkładów katalitycznych - podano w komunikacie.

Elektrociepłownia Siekierki to największy zakład spółki PGNiG Termika i jednocześnie największa w Polsce elektrociepłownia i druga co do wielkości w Europie. Zakład pracuje od 1961 r.

Źródło: ISBnews.pl