Ustawa zmienia zasady przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury w samorządowych instytucjach kultury. Zakłada ona, że organizator jeszcze przed ogłoszeniem konkursu podaje do publicznej wiadomości informację o takim zamiarze, zawierającą m.in. terminy rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia postępowania konkursowego.

Zadania i obowiązki komisji konkursowej i organizatora

Proponowane przepisy rozgraniczają zadania i obowiązki komisji konkursowej i organizatora wobec prawidłowo wyłonionego kandydata oraz doprecyzowują zakres obsługi komisji konkursowej przez organizatora. Projekt doprecyzowuje także dotychczasowy tryb przeprowadzania konkursów, m.in. jednoznacznie wskazując, że konkurs może być nierozstrzygnięty. Ponadto określa zasady udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów.

Czytaj też: Posłowie nie będą interweniować w sprawie niedofinansowania lokalnych placówek kultury

Nowela przewiduje, że w ciągu siedmiu dni od dnia powołania dyrektora danej instytucji kultury jego program zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej lub instytucję kultury na swojej stronie internetowej.

 


Ogłoszenie kolejnego konkursu

W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu, albo jeżeli kandydat wyłoniony w tym konkursie nie zostanie powołany na stanowisko dyrektora instytucji kultury, organizator niezwłocznie ogłasza kolejny konkurs, chyba że wystąpi do ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zgodę na powołanie dyrektora bez konkursu w trybie określonym w ustawie.

Nowela ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wyjątek stanowić będą przepisy dotyczące dwóch instytutów badawczych, które wejdą w życie po 14 dnia od dnia ogłoszenia.
(kkż/PAP)

Zobacz też: Dotacje dla instytucji kultury