Oba wydarzenia odbędą się w dniach 22-23 października 2014 r. w warszawskim hotelu Gromada. Ważną częścią KKDSbędzie wystąpienie poświęcone finansowaniu oświaty, które wygłosi dr Rafał Kasprzak (Szkoła Główna Handlowa). Przedstawi plany działań związanych z podziałem funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Z myślą o reprezentantach jednostek samorządu terytorialnego dobrano również tematy Kongresu Edukacja i Rozwój

Częścią Kongresu będzie m.in. dyskusja o roli samorządów lokalnych w cyfryzacji szkół. Ważnymi punktami programu Forum Oświaty Niepublicznej będą z kolei: organizacja sieci szkolnej oraz współpraca jednostek samorządu terytorialnego z placówkami prowadzonymi przez inne podmioty.

Więcej na temat Kongresu Edukacja i Rozwój>>
Więcej na temat XVI KKDS>>

 

Kongres Edukacja i rozwój