Z dniem 10 marca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012, poz. 261) .

Zgodnie z rozporządzeniem każde kąpielisko powinno zostać wyposażone m. in. w ratowniczą łódź motorową (jedną na każde 400 m linii brzegowej), ratowniczą łódź wiosłową (jedna na każde 100 m linii brzegowej) oraz koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze. Nowe przepisy określają również wymagania dotyczące wyposażenia innych wyznaczonych obszarów wodnych tj. miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni oraz innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m.

Ponadto w formie załącznika do rozporządzenia określony został wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które należy wyposażyć wyznaczone obszary wodne. Wskazane elementy wyposażenia powinny zostać umieszczone w łatwej do przenoszenia torbie (plecaku) lub torbach (plecakach), o wskazanych w rozporządzeniu parametrach.

Wymagania określone przez rozporządzenie wzorowane są na dotychczas obowiązujących przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. o bezpieczeństwie osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358) . W z związku z tym wejście w życie nowych przepisów nie spowoduje skutków finansowych dla organizatorów kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz podmiotów zarządzających pływalniami i innymi obiektami dysponującymi nieckami basenowymi.


Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012, poz. 261)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. o bezpieczeństwie osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358)