Zarządzanie należącymi do Skarbu Państwa jeziorami należy obecnie do zadań marszałków województw. Zdaniem Borowiaka lepszym rozwiązaniem byłoby gdyby prawa właścicielskie do jezior wykonywały gminy, gdyż znajdują się one bliżej jezior i ich zarząd byłby bardziej efektywny od rezydujących daleko marszałków.


Poseł wystąpił ze swoją inicjatywą w formie interpelacji do resortu środowiska. Parlamentarzysta ma nadzieje, że jego działanie będzie stanowiło impuls do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej.

Zdaniem Borowiaka, wójt powinien być podmiotem wykonującym prawa właścicielskie jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy. Poseł zaznacza przy tym, że należy zachować obowiązujące obecnie marszałków ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością

Przekazanie jezior w zarząd gminom, w opinii parlamentarzysty wpłynie korzystnie na ich porządek i czystość.

Źródło: samorzad.pap.pl