Zamówienie podzielono na części, a wykonawcy mogą składać swoje oferty w odniesieniu do jednej lub większej ilości wariantów.

Zamawiający wymaga od potencjalnych wykonawców doświadczenia w prowadzeniu określonych w postępowaniu prac.

O wyborze oferty zadecyduje cena (90 proc.) oraz okres gwarancji, którym będą objęte zregenerowane części (10 proc.).

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl