Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. budowę wiaduktów w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami kolejowymi Warszawa – Dorohusk a także, budowę estakady w ciągu jezdni głównej nad skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską i Okularową oraz skrzyżowaniem Żołnierskiej, Rekruckiej i Marsa.

Ważnym elementem inwestycji jest budowa dwujezdniowej ul. Żołnierskiej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, chodnikami i ścieżką rowerową. Termin składania ofert upływa 9 kwietnia br. Zgodnie z założeniami realizacja inwestycji potrwa 26-miesięcy.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl