Wcześniejsze postępowanie zostało unieważnione w ubiegłym miesiącu. Zamawiający poinformował, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Jeśli uda się rozstrzygnąć obeny przetarg to inwestycja zostanie zrealizowana do 31 marca 2017 r. W postępowaniu ma zostać wybrana oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. Wadium ustalono na poziomie 150 tys. zł.

Termin składania ofert upływa 3 sierpnia br.

Źródło: www.wnp.pl