Przedmiot zamówienia obejmuje budowę „pod klucz” farmy wiatrowej o mocy 12 MW, składającej się z sześciu wież o wysokości 100 m każda, z turbinami. Ponadto, zadanie przewiduje także realizację infrastruktury towarzyszącej.

Zwycięski wykonawca czyli spółka Mega z Gdyni, inwestycję zrealizuje za kwotę 79,95 mln zł. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydowało kryterium najniższej ceny. Zamówienie przewiduje dwuletni okres serwisu gwarancyjnego.

Warto nadmienić, iż Grupa PGE na inwestycje w latach 2014-2020 planuje przeznaczyć 50 mld zł, z czego 30 mld zł na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów.

Źrodło: www.wnp.pl