Wyrokiem z dnia 12 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie ILF i nakazała przywrócenie tej spółki do przetargu. Od wyników przetargu odwoływał się wówczas także - bezskutecznie - Tractebel Engineering, w którego przypadku KIO potwierdziła zarzut złożenia oferty z rażąco niską ceną - donosi portal wnp.pl.

Jak podał Tauron Wytwarzanie, w powtórzonej procedurze przetargowej została wybrana jako najkorzystniejsza oferta ILF, opiewająca na wartość 7,73 mln zł. Drugi z oferentów, który pozostał w przetargu, czyli konsorcjum Ramboll Polska, uzyskał znacznie mniej puktów. Warto wspomnieć, iż pierwotnie jako najkorzystniejsza w przetargu została w połowie lutego wybrana oferta właśnie Ramboll Polska, Gazoprojekt z Wrocławia, które wtedy wyceniło swoje usługi na ponad 13 mln zł. Pozostałe oferty zostały wówczas odrzucone przez zamawiającego.

Rozstrzygnięcie tego przetargu to kolejny krok do budowy nowego bloku w Łagiszy. Ostatnio podpisano umowy ws. udziału PIR w finansowaniu inwestycji, a także przyłączenia jednostki do sieci przesyłowej Gaz-Systemu.

Początkowo Tauron Wytwarzanie miał realizować inwestycję w Łagiszy z PGNiG. W grudniu 2012 r. obie spółki podpisały list intencyjny ws. budowy kogeneracyjnego bloku gazowego o mocy ok. 400 MW. Jednak w 2013 r. PGNiG zrezygnował z budowy.

Tauron podkreślał wcześniej, że powstanie nowego bloku w Łagiszy wpisuje się w jego strategię dywersyfikacji paliw, jak i odbudowę mocy wytwórczych. Po 2017 r. ma zastąpić on pracujące obecnie w elektrowni bloki węglowe o mocy 120 MW, które zostaną wyłączone.

- Łagisza jest aktualnie jednym z podstawowych źródeł zasilania w ciepło dla Będzina, Czeladzi i Dąbrowy Górniczej, a w przyszłości, po roku 2017, również dla Sosnowca. Przeprowadzone rozpoznanie potwierdza istnienie stabilnego rynku ciepła w perspektywie po 2016 r. w rejonie elektrowni - podkreślał Tauron.

Ponadto, z uwagi na lokalizację, elektrownia może wspólnie z zakładami wytwórczymi Tauron Ciepło stanowić element zintegrowanego systemu ciepłowniczego aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

Źródło: www.wnp.pl