W rezerwie celowej na 2019 r. dla KBW wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu określono na kwotę 236 mln 765 tys. zł. Ostatecznie jednak w preliminarzu wydatków ujęto kwotę 224 mln 724 tys. zł, z czego na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych zaplanowano kwotę 88 mln 766,5 tys. zł. Kwota przewidziana na druk kart do głosowania to 35 mln 924 tys. zł.

Dyrektor Zespołu Finansowego Krajowego Biura Wyborczego Agnieszka Gałązka poinformowała, że na dzień dzisiejszy wydatki zostały uruchomione łącznie w wysokości 222 mln 950 tys. 255 zł, w tym również na przeprowadzenie głosowania za granicą.

Diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu, prezydenckich i do PE wynoszą:

  • przewodniczący komisji - 500 zł,
  • ich zastępcy - 400 zł,
  • członkowie obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.


W lokalu wyborczym wyborcy otrzymają dwie jednostronicowe karty do głosowania. Na jednej karcie znajdą się listy kandydatów do Sejmu zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym (w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami). Druga karta będzie zawierała nazwiska kandydatów do Senatu.

Czytaj w LEX: Na zwolnieniu lekarskim w komisji wyborczej? Jak najbardziej  >