Wnioski o finansowanie szkoleń mogą składać gminy – niezależnie od wielkości – z województw: śląskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W szkoleniach uczestniczyć mogą dorośli, którzy ukończyli 25 lat. Program jest otwarty dla osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych cyfrowo, bezrobotnych.

Wzmocnienie kompetencji cyfrowych

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców dzięki udziałowi w szkoleniach: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie użytkowników internetu do korzystania z e-usług publicznych, m.in. rozliczenia podatków, złożenia wniosku o kartę EKUZ, 500+ czy dofinansowania dla rolników bez wizyty w urzędzie.

Gminy mogą wystąpić o granty same lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Grant może wynosić od 15 do 150 tys. zł na organizację i realizację szkoleń. Nie jest wymagany wkład własny, dla mieszkańców szkolenia są bezpłatne.

W ramach projektu gminy mogą zakupić sprzęt komputerowy, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do gminnych szkół.

Wnioski do 30 czerwca

Legalna Kultura zapewni wsparcie organizacyjne i dydaktyczne na każdym etapie projektu. Gminy, które zadeklarują przeszkolenie największej liczby osób zostaną zaproszone do udziału w projektach kulturalnych i edukacyjnych Legalnej Kultury takich jak Otwarte Drzwi do Kultury - warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli w małych miejscowościach i Kultura na Widoku - projekt promujący otwarty dostęp do bogactwa kultury w sieci.

Nabór o granty na szkolenia potrwa do 30 czerwca.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Według organizatorów dzięki uczestnictwu w programie gmina wprowadzi mieszkańców w świat internetu, m.in. funkcjonowanie social mediów, załatwianie spraw w sieci. Przybliży umiejętności wykorzystywania Internetu w prowadzeniu własnego biznesu czy wiedzę pozwalającą chronić dzieci przed niepożądanymi treściami.

Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Tematy szkoleń są dopasowane do potrzeb mieszkańców i do poziomu zaawansowania ich wiedzy. Tematy szkoleń to: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów, którzy zostaną przeszkoleni przez Fundację Legalna Kultura w zakresie metodyki nauczania dorosłych oraz wyposażeni w scenariusze szkoleń i materiały szkoleniowe. Instruktorem może zostać każda osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Działania finansowane są z projektu „Ja w internecie” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Szczegółowe informacje na temat programu na stronie internetowej programu: http://jawinternecie.edu.pl/.   

Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej Aleksandra Monarcha-Matlak

Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej