Chodzi o  projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, nad którym we wtorek prace rozpoczął Sejm.

We wtorek po południu Sejm rozpoczął drugie czytanie projektu ustawy, autorstwa PiS, który przewiduje, że głosowanie w wyborach prezydenckich w 2020 r. będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.
Zgodnie z projektem, kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostaną uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach w kolejnym terminie, a PKW określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym.
Więcej: Głosowanie korespondencyjne i w lokalach - Sejm we wtorek zajmie się nową ustawą>>
 

Więcej czasu na zgłoszenie głosowania korespondencyjnego

Według projektu wybór głosowania korespondencyjnego konieczny będzie najpóźniej na 12 dni przed wyborami. Autopoprawka przewiduje  rozwiązanie umożliwiające głosowanie korespondencyjne wyborcom, na których nałożono obowiązek kwarantanny lub izolacji w terminie kilku dni przed dniem wyborów. W takiej sytuacji przewiduje się możliwość zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego do drugiego dnia przed dniem wyborów, podczas gdy w pierwotnej wersji było to 5 dni. 

Dwóch listonoszy wrzuci pakiet do skrzynki

Autopoprawka proponuje też, że doręczenie pakietu wyborczego przesyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej dokonywane jest przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.
W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawi w drzwiach mieszkania wyborcy. Zawiadomienie zawierać ma informację o adresie placówki pocztowej wraz z informacją od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż jeden dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

 


Nie cała komisja musi być w lokalu

Autopoprawka wprowadza także przepis, zgodnie z którym od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi być równocześnie obecnych co najmniej trzech członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca, a w przypadku komisji powołanej w składzie trzech osób – co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.
Także wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołu głosowania wykonywane są wspólnie przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej połowę jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

 

Sprawdź również książkę: Kodeks wyborczy. Przepisy >>