Zamawiający na realizację 7,2 km obwodnicy Iłży w ciągu drogi ekspresowej nr 9 przewidział okres 37 miesięcy bez okresów zimowych.

Natomiast budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 (odc. III) od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską, będzie trwać 34 miesiące, również bez okresów zimowych. Obie inwestycje zostaną zrealizowane w latach 2016-2020.

Przetargi będą prowadzone w trybie ograniczonym. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony na 4 listopada 2015 r. Z kolei termin składania ofert zostanie określony po zakończeniu etapu I.

Źródło: www.gddkia.gov.pl