W wyniku przeprowadzonego pierwszego etapu przetargu ograniczonego na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego zaproszono 17 wykonawców do składania ofert cenowych. Zaproszeni wykonawcy mają 60 dni na złożenie oferty. Planowany termin, w którym zostanie zawarta umowa to kwiecień 2017 r.

Inwestycja powstaje w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy będzie uzyskanie na rzecz zamawiającego decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją projektową, a następnie budowa obwodnicy o łącznej długości 18 km.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu są: cena, termin wykonania oraz okres gwarancji.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł