Ogłoszone postępowania obejmują zadania pn. „Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym”. Jeden przetarg polegać będzie na przygotowaniu dokumentacji projektowej, drugi natomiast na sporządzeniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz wnioskiem o dofinansowanie do programu wieloletniego Connenting Europe Facility (CEF). To specjalny fundusz pomocowy UE, dedykowany inwestycjom transportowym i energetycznym o zasięgu ponadkrajowym.

W przetargu na dokumentację, otwarcie ofert ustalono na 4 listopada br., natomiast realizacja zamówienia ma nastąpić do 30 marca 2016 r. W przetargu związanym ze studium wykonalności i wnioskiem o dofinansowanie z CEF, oferty zostaną otwarte 14 października, a materiały muszą zostać przygotowane do 23 stycznia 2015 r.

Wartość tego projektu szacowana jest na ok. 54 mln zł.

Władze Portu Gdańsk realizują także inny program inwestycyjny, pn. „Rozbudowa Nabrzeży wraz z pogłębianiem Toru wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”. Program składa się z 6 zadań inwestycyjnych, dotyczących przebudowy 8 nabrzeży. W ostatnim czasie ogłoszono przetarg na przebudowę dwóch nabrzeży: Zbożowego i Wisłoujście.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl