Przebudowa dwóch nabrzeży jest jednym z sześciu zadań inwestycyjnych zawierających się w projekcie pn. „Rozbudowa Nabrzeży wraz z pogłębianiem Toru wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”.

Termin składania ofert wyznaczona na 21 października br. Zgodnie z założeniami zwycięski wykonawca ma rozpocząć prace 22 grudnia 2014 r. Zakończenie realizacji inwestycji ma z kolei nastąpić do dnia 30 marca 2016 r.

W zeszłym roku ZMPG otrzymał unijne dofinansowanie na sfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej i środowiskowej tych inwestycji. Z UE przyznano gdańskiemu portowi kwotę 560 tys. euro, czyli połowę szacowanej potrzebnej kwoty.  Był to jedyny wniosek aplikacyjny o środki z Programu Rocznego TEN-T, na który KE przyznała w ubiegłym roku dofinansowanie dla polskiego beneficjenta.

Plan inwestycyjny zakłada, że w obrębie unijnej perspektywy finansowej 2014-20 pozyska środki na inwestycje zakładające przebudowę łącznie 8 nabrzeży (co zawiera się w ramach wspomnianych wyżej sześciu zadań inwestycyjnych). Wśród tych 8 nabrzeży zawierają się naturalnie także Nabrzeże Zbożowe i Nabrzeże Wisłoujście; w ramach tego działania planowane jest wydłużenie Nabrzeża Zbożowego (cumowniczego, bez możliwości dokonywania na nim przeładunków) do 800 m i zwiększenie dopuszczalnego zanurzenia do 6 m. Dopuszczalna wielkość statków mogących cumować przy tych nabrzeżach po modernizacji wynosić będzie 250x35 m.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl