Impactor jest najstarszym polskim konkursem marketingowym. Organizowany jest od 12 lat. Towarzyszy mu konferencja merytoryczna, podsumowująca miniony rok w mediach i reklamie, a nagrody przyznawane są w oparciu o głosowanie Akademii, składającej się z laureatów dotychczasowych edycji – łącznie jest to blisko 150 reprezentantów branży mediów i reklamy.

Za rok 2011 w kategorii „projekt roku” nagrodę otrzymał projekt Obchody Roku Jana Heweliusza 2011 realizowany przez Miasto Gdańsk oraz kilkadziesiąt instytucji i partnerów społecznych i biznesowych. W ten sposób Rok Heweliusza został zaliczony do grona najlepszych projektów z zakresu public relations i promocji miejsc zrealizowanych w ubiegłym roku w naszym kraju.

Miasto Gdańsk realizowało Rok Heweliusza przy współpracy z blisko 70 podmiotami partnerskimi. Projekt obejmował szereg wydarzeń w czterech kategoriach tematycznych – kultura, nauka, edukacja i formy niekonwencjonalne. W ramach obchodów odbyło się ich blisko 400, gromadząc łącznie ok. 600 tysięcy uczestników, a materiały drukowane trafiły do prawie 6 mln odbiorców w kraju i poza granicami.

Projekt Obchody Roku Jana Heweliusza został doceniony „za kreatywne wykorzystanie postaci historycznej do promocji aktywności z dziedziny kultury, nauki i rozrywki: za sprawne przeprowadzenie działań promocyjnych i świetne efekty; za aspekt edukacyjny akcji; za szerokie zaangażowanie różnych środowisk w projekt; za konsekwentne budowanie wizerunku miasta Gdańsk, jako ośrodka rozwoju nauki”.

Celem obchodów Roku Jana Heweliusza 2011 było jak najpełniejsze ukazanie umiejętności i znaczenia postaci wielkiego astronoma i przedsiębiorcy Jana Heweliusza dla współczesnej nauki oraz kultury. Ważne było też wypracowanie nowych, trwałych produktów i projektów w różnych dziedzinach życia społecznego, nie wykluczając turystyki, która stanowi dodatkową atrakcję, a także promocja wewnętrzna i zewnętrzna miasta w kraju i za granicą, jako miasta wielkich idei oraz wielkich ludzi, bogatego historycznie i propagującego rozwój nauki i jej poznawanie w sposób nowoczesny.

W imieniu konsorcjum podmiotów realizujących projekt nagrodę odebrał Grzegorz Szczuka – Koordynator Obchodów (Dyrektor Zarządzający Grupy KOMBINAT) oraz przedstawiciel Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury – Monika Mikołajczyk.