Ministerstwo edukacji zaprasza do akcji „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia.

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też MEN zachęca uczniów, nauczycieli i rodziców do oddania głosów poparcia.

Do realizacji projektu potrzeba odpowiednią liczbę głosów:

  • dla gmin do 20 000 mieszkańców – 100 głosów
  • dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców – 500 głosów
  • dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców – 1000 głosów. 

W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidujemy udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt.