Najbogatsze województwo, które wypracowuje 21 proc. PKB, tonie – wynika z dokumentów, do których dotarła "Rzeczpospolita". "Sytuacja finansowa województwa mazowieckiego jest bardzo trudna" – napisał marszałek Adam Struzik (PSL) do szefa jednej z jednostek budżetowych.

Marek Misztalski, skarbnik urzędu marszałkowskiego, potwierdził tragiczną sytuację mazowieckich finansów. "Do tej pory powinniśmy byli uzyskać z CIT ok. 800 mln złotych, a zebraliśmy niewiele ponad 500. W takiej sytuacji jeszcze nie byliśmy, tym bardziej że kredytu wziąć już nie możemy" – mówi.

Radni do tej pory słyszeli, że sytuacja finansowa województwa jest stabilna. "Mam wrażenie, że marszałek Struzik po prostu nas okłamuje. W tej sytuacji powinniśmy zażądać audytu finansów województwa, by wiedzieć, jak jest naprawdę. Bo jeżeli utracimy płynność finansową, to oznacza to cięcia wszystkich wydatków i zwolnienia grupowe" – mówi radny SLD Grzegorz Pietruczuk.

Więcej na http://www.rp.pl