Podstawowy celem Programu EZD RP jest stworzenie jednolitego oprogramowania pozwalającego na elektroniczne zarządzanie dokumentacją na potrzeby administracji rządowej RP, zwanego EZD RP. W późniejszym czasie, po wdrożeniu systemu w administracji rządowej, zakłada się również udostępnianie systemu do wykonania zadań publicznych przez podmioty spoza sfery rządowej. Ponadto program ma pozwolić na ustanowienie standardu systemów klasy EZD w administracji publicznej RP.

Prowadzony przez Ministra Cyfryzacji w porozumieniu z Wojewodą Podlaskim oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki system, będzie stanowił rozwiązanie, które poprawi jakość funkcjonowania administracji publicznej. Zintegrowanie go z platformą ePUAP, umożliwi komunikację pomiędzy urzędami, a ich interesantami za pomocą elektronicznych skrzynek podawczych. Pozwoli urzędnikom korzystać z zasobów informacyjnych Państwa, a obywatelom oraz innym podmiotom z zasobów przechowywanych w systemach EZD administracji. Dzięki temu stanie się ona sprawna i przyjazna polskiemu obywatelowi.

(mc.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami