22-23 października w Warszawie odbędzie się II Kongres Edukacja i Rozwój. Jedną z imprez towarzyszących wydarzenia będzie Konferencja "Edukacja w Samorządach” (22.10.2015).


Poniżej program Konferencji „Edukacja w Samorządach”:
• Debata - Edukacja, jako szansa rozwoju regionów i kraju
Czy to mit, czy realność. Jakie są konstytucyjne założenia? Jakie już funkcjonują rozwiązania pokazujące, że inwestycje w edukację są korzystne dla rozwoju regionów?
Podstawowe dylematy oświaty w kontekście jej finansowania
prowadzenie: prof. Antoni Jeżowski, ekspert Biura Analiz Sejmowych i Instytutu Badań w Oświacie
Dotacje oświatowe – ewolucja rozwiązań prawnych oraz kierunki przyszłej optymalizacji prawa
prowadzenie: Wojciech Lachiewicz, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Finansowanie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z budżetu gminy
prowadzenie: Piotr Świątek, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Jak przeciąć węzeł gordyjski oświaty?
prowadzenie: Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych
Skuteczna cyfryzacja szkół na przykładzie wdrożeń programu eTornister”
prowadzenie: Jędrzej Chmielewski –wystąpienie sponsora
Poziom oświaty a rozwój regionu (PKB)
prowadzenie: prof. Agnieszka Alińska, Szkoła Główna Handlowa
Forum Dobrych Praktyk z zakresu optymalizacji wydatków, wykorzystania narzędzi do planowania, realizacji i kontroli zadań oświatowych. Prezentacja narzędzi wspomagających realizację zadań oświatowych
W prezentacji uczestniczyć będą:
o Rafał Czajkowski – Sekretarz Miasta Radomia,
o Mariusz Krawczyk, Główny specjalista – koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Urzędu Miasta Radomia,
o Prezydent Bronisław Baran - Wiceprezydent Urzędu Miasta Krosno,
o Grażyna Gregorczyk - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosno,
o Magda Matuszewska - Wolters Kluwer S.A.
Jakie projekty oświatowe można realizować z pieniędzy Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020
prowadzenie: Agnieszka Ryniec - Ekspert w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych
Wellness, jako element sukcesu zawodowego - strefa rozwoju własnego
o Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Jak osiągnąć dobrostan, jak osiągać stan flow - dr Małgorzata Sidor Rządkowska
o Różne formy aktywności fizycznej we wspieraniu rozwoju własnego – warsztaty i aktywne uczestnictwo:
- warsztaty z żonglowania
- warsztaty taneczne
- Gra „Liderzy Europy”

Zarejestruj się

II Kongres Edukacja i Rozwój, organizowany jest przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Wydarzeniu będzie patronował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.kongres-edukacja.pl/

Lub pod numerem telefonu: 22 535 83 23, Dział Szkoleń i Konferencji Wolters Kluwer