Zgodnie z Kodeksem wyborczym za wybranego na wójta uważa się kandydata, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał takiej liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne wybory.

Druga tura dla dwóch kandydatów

Druga tura wyborów samorządowych 2018 odbędzie się 4 listopada. Wyborcy będą wybierali jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeśli więcej niż dwie osoby otrzymały liczbę głosów uprawniającą do udziału w II turze, o dopuszczeniu do wyborów rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których kandydat otrzymał większą liczbę głosów. Jeżeli liczba obwodów byłaby równa - rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

Kto wygra w drugiej turze?

W drugiej turze wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeśli w ponownym głosowaniu obaj uzyskają taką samą liczbę głosów, za wybranego uważa się tego, który w większej liczbie obwodów głosowania otrzymał więcej głosów. Jeśli te liczby będą równe - gminna komisja wyborcza przeprowadza losowanie.

Podstawą głosowania w drugiej turze na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest uchwała właściwej gminnej komisji wyborczej, w której podawane są nazwiska kandydatów w ponownym głosowaniu. Dokonuje się tego na podstawie protokołu gminnej komisji wyborczej.

Kampania trwa nadal

Do głosowania w drugiej turze trwa kampania wyborcza, a samorządy będą miały obowiązki związane z organizacją wyborów. Będzie to m.in. aktualizacja spisów wyborców, obsługa urzędników wyborczych, obsługa głosowania korespondencyjnego i pełnomocnictw. Samorządy są też odpowiedzialne za druk kart do głosowania i dostarczanie ich obwodowym komisjom wyborczym oraz przygotowanie lokali wyborczych.

 

Obowiązki samorządów

Zadaniem gminy jest prowadzenie rejestrów i spisów wyborców. Między pierwszą a drugą turą wyborów spisy wyborców są aktualizowane, w ciągu 14 dni przerwy pomiędzy głosowaniami mogą zdarzyć się przypadki utraty lub nabycia praw wyborczych przez wyborców. 

Aktualne pozostają zadania związane z prowadzeniem kampanii wyborczej, m.in. utrzymywanie wyznaczonych miejsc na bezpłatne obwieszczenia i plakaty wyborcze. Urzędy gmin mają także pomiędzy pierwszą a drugą turą głosowania obowiązek przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

Zobacz też: W lokalu wyborczym nazwiska głosujących mają być zasłonięte>>

Druga będzie łatwiejsza

- Myślę, że jak już przeszliśmy pierwsza turę, to druga jest o wiele łatwiejsza do przygotowania – uważa Renata Zadka z Urzędu Gminy Lubań. Gotowe są już m.in. materiały kancelaryjne i techniczne, łatwiejszy będzie też ponowny kontakt z drukarnią. – Jeśli czegoś brakowało, to doświadczenie nas nauczyło i nie powinno tym razem zawieść – dodała.

W drugiej turze będzie wykorzystywana jedna karta do głosowania, co znacznie odciąży członków komisji. Jak przyznała Renata Zadka, często w komisjach zasiadały osoby, które miały już doświadczenie w prowadzeniu wyborów, ale tym razem miały „duży problem”. - Wprowadzenie drugiej komisji spowodowało, że kłopotliwe stało się sporządzenie i przekazanie protokołu. To było najtrudniejsze technicznie dla gminy i komisji - oceniła.

Zdaniem urzędniczki zarówno gmina, jaki i członkowie komisji nauczyli się „na błędach”, których w drugiej turze nie popełnią. - Bywało, że komisja przyjechała z protokołem, na którym brakowało jednej parafki, co powodowało niemożność zdania dokumentów -  powiedziała.

Obawy o składy komisji

- Obawiamy się o obsadzenie komisji obwodowych, już przy pierwszej turze mieliśmy z tym problem, teraz mogą być rezygnacje – przypuszcza Renata Zadka. Jak wyjaśniła, na taką okoliczność musi być przygotowana przez gminę rezerwa w postaci urzędnika – pracownika urzędu gminy. – Wójt wskaże po prostu taką osobę – zaznaczyła.

Jej zdaniem brak w obecnym stanie prawnym urzędnika w składzie komisji, co miało miejsce przed zmianą Kodeksu wyborczego, przyczyniło się do wydłużenia procedur. - Osoby, które wcześniej zasiadały w komisjach i były przyzwyczajone do obecności urzędnika gminnego, były rozczarowane, bo wiedziały, że tak naprawdę to on wykonywał prawie całą tę wyborczą pracę – zaznaczyła.

Druga tura odbędzie się w 4 listopada w 649 gminach, gdzie w pierwszej turze żaden kandydat nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.

Czytaj też: PKW przedstawiła wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

Sprawdź  
POLECAMY