Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek można złożyć najpóźniej we wtorek 7 lipca.

Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców >>

W związku z tym, że wiele osób dopisywało się do spisu wyborców przed pierwszą turą wyborów, pojawiały się liczne wątpliwości gdzie będą ujęte w czasie drugiej tury. Wyborcy, którzy zmienili spis wyborców przed pierwszą turą wyborów pozostają w nim także na drugą turę. - Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców - informuje Państwowa Komisja Wyborcza, rozwiewając wątpliwości wyborców.

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: Luka w prawie może uniemożliwić głosowanie "dopisanym" wyborcom >