Komisarz wyborczy zarządza druk kart do głosowania. To zmiana w stosunku do ubiegłych wyborów, kiedy czynność te wykonywały terytorialne komisje. Na to, jaka jest treść karty do głosowania, ma więc wpływ organ wyborczy.

- Podczas poprzednich wyborów komisja nie mogła zawrzeć umowy z drukarnią, tak samo obecnie komisarz ani urzędnik wyborczy nie mogą jej zawrzeć – wyjaśnia Magdalena Pietrzak. To więc wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek wykonują czynności techniczne związane z drukiem kart.

Powinni więc zlecić swojemu pracownikowi techniczny druk – zawiezienie zatwierdzonego wzoru do drukarni, zamówienie oraz podpisanie umowy. - Samorządy same decydują, w jaki sposób odbędzie się odbiór wydrukowanych kart i dostarczenie ich do komisji wyborczej – mówi szefowa KBW. Jak dodaje, często było tak, że to drukarnia dostarczała karty do komisji w dniu wyborów. Jednak, jak podkreśla, te zadania należą do samorządu.

Trwa spór o to, kto wydrukuje karty do głosowania

Komisarze wyborczy nie dysponują budżetem

Tomasz Doruchowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie powiedział nam, że wytyczne w sprawie tego, kto dokonuje druku kart wyborczych, określa Państwowa Komisja Wyborcza. - Myślę, że ten przepis będzie realizowany tak jak w poprzednich latach, a te unormowania znajdą swoje odzwierciedlenie w uchwale PKW dotyczącej druku kart, gdzie będzie określone wprost, kto podpisuje umowę i wykonuje dalsze czynności. Na pewno urzędnicy wyborczy  i komisarze będą w tym partycypować, a jak – to określi PKW – podkreślił.

Jak wyjaśnił, przez zarządzenie druku przez komisarza wyborczego rozumiemy tylko to, że „zarządzi”, a umowę z drukarnią podpisze wójt, burmistrz, prezydent. - Komisarze wyborczy nie dysponują budżetem na tego typu zadania, gdyby to oni mieli podpisywać umowy, to musieliby to robić dyrektorzy delegatur, a nie wiadomo mi nic, żebyśmy my mieli to robić, nie jesteśmy w stanie zawrzeć tyle umów i pilnować ich realizacji – ocenił Tomasz Doruchowski.

Zadanie zlecone wójta

Sekretarz gminy Hażlach Wanda Sojka zaznaczyła, że obowiązek wójta dotyczący zlecenia druku kart do głosowania jest zadaniem zleconym, na które gmina dostała środki finansowe. Nie ma więc wątpliwości, że to gmina jest obowiązana wydrukować karty wyborcze.

- Wiemy, że będziemy zlecać drukowanie kart wyborczych, obowiązek wójta w tym zakresie wynika z wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, zawsze zajmowaliśmy się tym my – mówi sekretarz. Podkreśla, że mimo iż nie było wtedy urzędników wyborczych, podział zadań pomiędzy wójta a urzędnika jest doprecyzowany.

Z odpowiedzi udzielonej marszałkowi województwa pomorskiego przez sędziego Wojciecha Hermelińskiego, przewodniczącego PKW wynika, że druk kart i ich dostarczenie obwodowym komisjom wyborczym jest zadaniem, które musi być wykonane przez podmiot zobowiązany do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów. Czyli, zgodnie z Kodeksem wyborczym - wójta, burmistrza, prezydenta, starosty oraz marszałka.

Zobacz też szkolenie on-line Zadania jednostek samorządu terytorialnego w związku z organizacją wyborów samorządowych w 2018 r.