W ramach kongresu Open Eyes Economy Summit odbyła się debata „Compliance w sferze prawa i biznesu – nowe spojrzenie na stosowanie prawa". Prowadząca ją Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej", wskazała, że szacuje się, iż w tym roku wejdą w życie ok. 32 tys. stron aktów prawnych. Aby je wszystkie przeczytać, przedsiębiorca musiałby poświęcić na to ponad cztery godziny dziennie.

Jak tego uniknąć, a jednocześnie zapewnić, aby organizacja działała sprawnie i zgodnie z prawem? Jak zarządzać takim ryzykiem? Z jakich narzędzi korzystać? Na te pytania odpowiadali uczestnicy dyskusji – przedstawiciele biznesu, prawników i samorządu.
(www.rp.pl)