Zgodnie z przyjętą w poniedziałek uchwałą, w 2014 roku wpływy województwa kujawsko-pomorskiego mają wynieść 916,98 mln zł. To o 10 mln zł mniej niż przewidywane wydatki, a różnica ma zostać pokryta dzięki kredytowi bankowemu, do zaciągnięcia którego radni upoważnili zarząd województwa.

Największym źródłem przychodów (38,8 proc. - ok. 356 mln zł.) budżetu wojewódzkiego będą w przyszłym roku fundusze unijne. Ponad 24 proc. wpływów (233 mln zł) to udział w podatkach dochodowych i niespełna pół procenta mniej (219 mln zł) - subwencja ogólna.

Największą pozycją w spisie wydatków jest dział budżetu "Transport i łączność", który pochłonie prawie 30 proc. wydatków (271,5 mln zł). Znaczne kwoty przeznaczono także na informatyzację (ok. 13 proc. - 121,2 mln zł), administrację publiczną (ok. 10 proc. - 92,5 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (ok. 10 proc. - 95,2 mln zł), oświatę i edukację (ok. 9,3 proc. - 86,3 mln zł.) oraz rolnictwo (7,7 proc. - 71,5 mln zł.).

Pod względem struktury wydatków większość budżetu (prawie 63 proc.) stanowić będą w 2014 roku wydatki bieżące. Na cele inwestycyjne przeznaczono ok 36 proc. wydatków.

Zgodnie z wieloletnią prognozą opublikowaną przez władze województwa zadłużenie Kujawsko-Pomorskiego ma w 2014 roku wynieść niespełna 384 mln zł i systematycznie zmniejszać się w kolejnych latach. Prognozowane jest także osiągnięcie w kolejnych latach nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Z danych przedstawionych przez kujawsko-pomorski samorząd wynika, że w 2014 roku tylko cztery województwa planują nadwyżkę przychodów nad wydatkami. Spośród 12 województw, które zaplanowały deficyt, w Kujawsko-Pomorskiem jego kwota ma być najmniejsza.

Pod względem poziomu wydatków Kujawsko-Pomorskie będzie na dziewiątym miejscu w kraju, otwierając listę województw, których wydatki roczne nie przekraczają miliarda złotych. Pod względem dochodów zajmuje pozycję dziesiątą.