"Umowa obejmuje projekt, dostawy, montaż i uruchomienie nowej kotłowni szczytowej w zakresie Ballance of Plant (bez dostawy kotłów, kanałów spalin i komina). Zakres prac obejmuje wykonanie: instalacji podawania oleju lekkiego wraz z adaptacją istniejącego zbiornika, układu wyprowadzenia mocy cieplnej z nowych kotłów wraz dostawą urządzeń, instalacji elektrycznych, instalacji AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki) w tym CEMS (ciągły monitoring emisji spalin), robót budowlanych, instalacji przeciwpożarowej, a także rozruch urządzeń i szkolenie pracowników" - podano w komunikacie.

Jednocześnie spółka podkreśla, że to już następny w bieżącym roku kontrakt energetyczny jaki zdobyła. W lipcu bowiem Budimex podpisał umowę na wykonanie nowego bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto 450 MWe w elektrowni Turów. A inwestycję o wartości 3 mld 250 mln zł Budimex realizuje w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH oraz Tecnicas Reunidas SA.

Warto także przypomnieć, iż 8 grudnia 2014 r. PGNiG Termika SA rozstrzygnęła przetarg na dostawę i montaż instalacji odazotowania spalin oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w Elektrociepłowni Siekierki. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm Andritz Energy & Environment GmbH i Budimexu.

Źródło: ISBnews.pl