Chodzi o rozbudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych i Alei Jana Pawła II, co pozwoli m.in. połączyć budowaną Trasę Niepodległości, czyli tzw. śródmiejską obwodnicę, z drogą ekspresową S8.

Dwa wcześniejsze przetargi zostały unieważnione z powodu zbyt wysokich cen oferentów. W trzecim nieco zmieniono warunki - m.in. firma, z którą miała być zawarta umowa, mogłaby korzystać z zaliczkowania prac.

Oddanie inwestycji do użytku zostało też podzielone na etapy w taki sposób, by w połowie przyszłorocznych wakacji można było połączyć Trasę Niepodległości z ulicą Narodowych Sił Zbrojnych (na podstawie czasowej organizacji ruchu), a całą drogę oddać do użytku do końca czerwca 2019 roku.

Wpłynęła tylko jedna oferta. Firma z Warszawy zaoferowała cenę 97,9 mln zł brutto; miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie tego projektu 49 mln zł brutto, przy wsparciu dofinansowaniem z programu Polska Wschodnia.

W tej sytuacji została podjęta decyzja o unieważnieniu tego postępowania - poinformował w piątek magistrat.

 
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne>>

Miasto powołało się na zapisy ustawy o zamówieniach publicznych, które mówią o tym, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy "cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

Na odwołanie od tej decyzji oferent ma dziesięć dni. "Przygotowujemy się do kolejnego przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Chcemy ogłosić go, w miarę możliwości, jak najszybciej" - poinformowała w piątek Urszula Boublej z departamentu komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Budowana od marca Trasa Niepodległości, z którą ma się połączyć przebudowany odcinek ulicy Narodowych Sił Zbrojnych i Alei Jana Pawła II, ma być gotowa do końca 2018 roku i zapewnić sprawny przejazd przez Białystok, z ominięciem centrum, od zachodniej strony. Łączny koszt jej budowy przekracza 350 mln zł. To obecnie największa inwestycja drogowa w mieście.(PAP)