Zdaniem organizatorów projektu dla skutecznego osiągnięcia celu, jakim jest poszerzenie wiedzy obywateli niezbędne jest podjęcie szerokich działań wspieranych m.in. przez instytucje publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które na co dzień są najbliżej potrzeb lokalnych społeczności. Dodają również, że łączny zasięg wszystkich inicjatyw realizowanych od lat dla różnych grup społecznych z inicjatywy Związku Banków Polskich to ponad 3 miliony odbiorców.

Dotychczas w projekt w formie programu pilotażowego zaangażowały się już pierwsze gminy. Teraz jednak okazję do tego ma każda jednostka samorządu terytorialnego. Zainteresowane podmioty znajdą najważniejsze informacje dotyczące możliwości współpracy pod linkiem: http://wib.org.pl

Organizatorzy dodają również, że tylko w okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r. Projekt „Bankowcy dla Edukacji” dotarł bezpośrednio do ponad 60 tys. obywateli. Od początku roku szkolnego 2017/2018 Związek Banków Polskich planuje wzbogacić programy lekcji w szkołach o temat „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. Łącznie do końca tego roku, planuje przeprowadzić około 2 500 lekcji dla 50 tys. uczestników.

(zpp.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami